Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Staatscommissieparlementairstelsel.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Staatscommissieparlementairstelsel.nl om met uw persoonsgegevens?

Heeft u vragen aan de staatscommisie of wilt u een brochure aanvragen, dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Staatscommissieparlementairstelsel.nl gebruikt en waarvoor.

Staatscommissieparlementairstelsel.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een publicatie te ontvangen? Dan gebruikt Staatscommissieparlementairstelsel.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De staatscommissie parlementair stelsel kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Staatscommissieparlementairstelsel.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook Autoriteit Persoonsgegevens.