Wat gaat de staatscommissie doen?

De staatscommissie zet allereerst op een rij welke maatschappelijke veranderingen van betekenis zijn voor de manier waarop het parlementair stelsel werkt.

Na een eerste probleeminventarisatie gaat de staatscommissie onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn voor het aanpakken van de gesignaleerde problemen.

In alle fasen wordt het meedenken vanuit de samenleving op prijs gesteld. Zo zullen met regelmaat externe deskundigen worden uitgenodigd om te spreken over recente ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen. Ook zal de commissie gebruik maken van kennis en inzichten van burgers en (maatschappelijke) instellingen over onder meer de verkiezing, de taken, positie en het functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie. Bijvoorbeeld in de vorm van focusgroepen met burgers.

De staatscommissie vergadert in principe iedere twee weken in Den Haag en wordt ondersteund door een secretariaat dat is gehuisvest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op deze site kunt u de voortgang volgen en de tussentijdse rapportages van de staatscommissie lezen. Heeft u suggesties of vragen dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.