Wat doet de staatscommissie?

De staatscommissie heeft in de eerste fase van haar werkzaamheden een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de Nederlandse parlementaire democratie. De commissie heeft niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van het parlementair stelsel in Nederland, maar ook naar belangrijke ontwikkelingen in politiek en samenleving die invloed hebben op de manier waarop het parlementair stelsel werkt.

Na deze probleeminventarisatie gaat de staatscommissie onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn voor het aanpakken van de gesignaleerde problemen. Er zijn zes thema’s die de staatscommissie verder gaat onderzoeken en bespreken.

In alle fasen wordt het meedenken vanuit de samenleving op prijs gesteld. Zo zullen met regelmaat externe deskundigen worden uitgenodigd om te spreken over recente ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen. Ook zal de commissie gebruik maken van kennis en inzichten van burgers en (maatschappelijke) instellingen over onder meer de verkiezing, de taken, positie en het functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie. Bijvoorbeeld in de vorm van focusgroepen met burgers.

De staatscommissie vergadert in principe iedere twee weken in Den Haag en wordt ondersteund door een secretariaat dat is gehuisvest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op deze site kunt u de voortgang volgen en de tussentijdse rapportages van de staatscommissie lezen. Heeft u suggesties of vragen dan kunt u die kenbaar maken via het contactformulier.