Hoe versterken we het parlement?

Er klinkt kritiek op het functioneren van het parlement. De Tweede Kamer besteedt te weinig aandacht aan haar controlerende taak. De taakverdeling tussen de Tweede en Eerste Kamer kan beter. De Eerste Kamer moet zich meer beperken tot het toetsen van de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van voorstellen. Hoe kan dat beter?

Hoe versterken we het parlement?

Voor alle mogelijke oplossingen – die staan beschreven in de Tussenstand - geldt dat de staatscommissie ze de komende maanden nog eens tegen het licht zal houden, op weg naar het Eindrapport eind dit jaar.

De staatscommissie nodigt iedereen uit commentaar, kritiek en suggesties kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.