Hoe versterken we de rechtsstaat?

De Nederlandse democratische rechtsstaat is kwetsbaarder dan we vaak denken. Behalve het gevaar van terrorisme en ondermijning door criminele activiteiten zijn ook andere antidemocratische krachten binnen en buiten het systeem actief. Om onze democratische rechtsstaat optimaal te kunnen beschermen zijn sterkere dijken nodig, ook in de digitale wereld. Hoe doen we dat?

Hoe versterken we de rechtsstaat?

Voor alle mogelijke oplossingen – die staan beschreven in de Tussenstand - geldt dat de staatscommissie ze de komende maanden nog eens tegen het licht zal houden, op weg naar het Eindrapport eind dit jaar.

De staatscommissie nodigt iedereen uit commentaar, kritiek en suggesties kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.