Tussenstand

Hoe versterken we de democratie, de rechtsstaat en het werk van het parlement? In de Tussenstand schetst de staatscommissie mogelijke oplossingen voor problemen die de commissie eerder in de probleemverkenning signaleerde.

Balans in democratische rechtsstaat

Uitgangspunt voor de staatscommissie is de representatieve democratie. Het parlement vertegenwoordigt zo goed mogelijk de hele Nederlandse bevolking. Maar niet iedereen is of voelt zich genoeg vertegenwoordigd, er zijn verbeteringen mogelijk. Vormen van directe democratie via een referendum of andere instrumenten voor directe zeggenschap kunnen soms een aanvulling zijn.

Tegelijkertijd is Nederland een rechtsstaat. Iedereen heeft belangrijke vrijheidsrechten, vastgelegd in de Grondwet, beschermd door de rechtspraak en andere onafhankelijke autoriteiten.

Beide pijlers van de democratische rechtsstaat moeten in balans zijn en blijven. Het functioneren van het parlement moet daarbij aansluiten.

Mogelijke verbeteringen

In aanloop naar het Eindrapport besteedt de staatscommissie in de Tussenstand in de eerste plaats aandacht aan het functioneren van het parlementair stelsel binnen het bredere kader van de democratische rechtsstaat. In de tweede plaats legt de staatscommissie een schets neer van mogelijkheden om de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel te vergroten.

In de Tussenstand zijn de mogelijkheden die de staatscommissie serieus in overweging wil nemen gegroepeerd langs drie lijnen:

Voor alle mogelijke oplossingen geldt dat de staatscommissie ze de komende maanden nog eens tegen het licht zal houden, op weg naar het Eindrapport eind dit jaar.

De staatscommissie nodigt iedereen uit om commentaar, kritiek en suggesties kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.