Tussenstand

Hoe versterken we de democratie, de rechtsstaat en het werk van het parlement? In deze Tussenstand schetst de staatscommissie parlementair stelsel mogelijke oplossingen voor problemen die de commissie eerder in de Probleemverkenning signaleerde. De commissie wil zoveel mogelijk gebruik maken van kennis en inzichten van burgers, van (maatschappelijke) instellingen en van deskundigen. Zit de commissie met deze mogelijke oplossingen op het goede spoor?