Representatie en Niet-stemmen: burgers aan het woord. Een verkennend kwalitatief focusgroepenonderzoek

Verslag van de vier focusgroepen die ten behoeve van het SCP-onderzoek door Ferro Explore! in Dordrecht en Eindhoven zijn gehouden.