Lastige kwesties. Acht focusgroepen over vertegenwoordiging en stemmen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gesprekken gevoerd met burgers over politieke vertegenwoordiging en (niet-)stemmen. Op verzoek van de staatscommissie heeft het SCP ook onderwerpen van de staatscommissie aan de orde gesteld. Het rapport is een samenvattende beschrijving en duiding van acht groepsgesprekken die in september 2017 zijn gehouden in Amsterdam, Assen, Dordrecht en Eindhoven.