Jongeren over representatie en niet stemmen. Rapportage van een kwalitatief onderzoek

De staatscommissie heeft aanvullend aan het SCP-onderzoek extra focusgroepen georganiseerd met jongeren om het beeld over representatie en niet-stemmen te complementeren. Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van twee focusgroepen die Kantar Public in Zwolle heeft uitgevoerd.