Burgers over representatie en niet-stemmen. Kwalitatief onderzoek ten behoeve van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Verslag van de vier focusgroepen die ten behoeve van het SCP-onderzoek door Kantar Public in Amsterdam en Assen zijn gehouden.