Motie-Duthler over de wenselijkheid van een staatscommissie parlementair stelsel

In deze motie spreekt de Eerste Kamer zich uit voor een staatscommissie parlementair stelsel.