Verzoek van de Kamervoorzitters tot instelling staatscommissie parlementair stelsel

Brief van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer aan de Minister-President met verzoek tot instelling van de staatscommissie die het functioneren van het parlementaire stelsel onderzoekt.