Wie zijn de leden?

Johan Remkes

Johan Remkes (voorzitter) is commissaris van de Koning in Noord-Holland. Daarvoor was hij onder meer minister van BZK, staatssecretaris van VROM, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen.

Carla van Baalen

Carla van Baalen is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij zat eerder in de Nationale Conventie, een adviescommissie over staatkundige vernieuwing.

Eric Janse de Jonge

Eric Janse de Jonge is voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB). Daarvoor was hij lid van de Eerste Kamer (CDA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde.

Jacob Kohnstamm

Jacob Kohnstamm was hiervoor onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hij was ook voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66. Nu is Kohnstamm coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Ruud Koole

Ruud Koole is hoogleraar politicologie in Leiden. Hiervoor was hij onder andere lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA.

Flora Lagerwerf-Vergunst

Flora Lagerwerf-Vergunst is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Zij is ook lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer (ChristenUnie).

Tom van der Meer

Tom van der Meer is hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is codirecteur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.

Nanneke Quik-Schuijt

Nanneke Quik-Schuijt was lid van de Eerste Kamer (SP) en daarvoor kinderrechter.