Beëindiging staatscommissie

De regering heeft op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. De staatscommissie kreeg de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt, en of dit toekomstbestendig is. De staatscommissie heeft op 13 december 2018 haar Eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken’ uitgebracht. Met het uitbrengen van dit advies heeft de staatscommissie aan haar opdracht voldaan en is de commissie opgeheven. Alle informatie die de staatscommissie tijdens haar werkzaamheden via deze website heeft gepubliceerd kunt u nog steeds op deze website vinden en/of downloaden. Het eindrapport van de staatscommissie vindt u hier. Naar verwachting zal het kabinet in het voorjaar van 2019 komen met een kabinetsstandpunt over het advies van de staatscommissie.