Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Remkes?

Na bijna twee jaar heeft de commissie-Remkes op 13 december haar eindrapport aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De conclusie van het onderzoek is dat de Nederlandse democratie op dit moment behoorlijk goed functioneert maar nog niet voldoende klaar is voor de toekomst. Er zijn aanpassingen nodig. De kern van de aanbevelingen bestaat uit een Top 7:

•          Aanpassing van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer;

•          Invoering correctief bindend referendum;

•          Invoeren van de gekozen formateur;

•          Instellen van een Constitutioneel Hof;

•          Opstellen van een Wet op de politieke partijen (Wpp);

•          Meer democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs;

•          Invoeren terugzendrecht voor de Eerste Kamer.

In deze samenvatting van het rapport (publieksversie) wordt het hoe en waarom van deze aanbevelingen uitgelegd. Wat gaat er niet goed? Hoe kan het beter?