Van Tussenstand naar Eindrapport

Het werk van de staatscommissie nadert de eindstreep (december) en in dat kader werd op 4 oktober een bijeenkomst georganiseerd, om deskundigen mee te laten denken over de mogelijke oplossingen die de staatscommissie heeft voorgesteld. Johan Remkes: "Welke oplossingen moeten zeker in het eindrapport en welke kunnen we maar beter zo snel mogelijk vergeten?"

Van Tussenstand naar Eindrapport

Er waren drie sessies over de onderzoeken die mede mogelijk zijn gemaakt door de staatscommissie. De onderzoekers waren aanwezig, om hun bevindingen verder toe te lichten en daarover in gesprek te gaan met belangstellenden.

Parlementsonderzoek

In een van de sessies vertelde Armèn Hakhverdian, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het Parlementsonderzoek. Hierin is gekeken in hoeverre het parlement een afspiegeling vormt van het electoraat. Er zijn in deze studie een groot aantal interviews met de Eerste en Tweede Kamerleden gehouden, waarbij de opvattingen over de democratie en het functioneren van de Kamers centraal stonden. Armèn Hakverdian koppelde de inhoud van die gesprekken vervolgens aan de uitkomsten van het Nationaal kiezersonderzoek van 2017.

ICT-media en het democratische proces

Een andere deelsessie ging over democratie in de digitale wereld. De Technische Universiteit Delft onderzocht begin dit jaar naar hoe het online debat over verkiezingscampagnes verliep in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar. Postdoctoraal onderzoeker Haye Hazenberg vertelde over deze onderzoeksresultaten.

Achtergronden van Kamerleden

In de sessie over de achtergronden van de Kamerleden vertelde Myriam van Dorp, projectmanager bij PDC Informatie Architectuur, over de kenmerken van Kamerleden en over de instrumenten die ze gebruiken. Het ging onder andere over waar de Kamerleden vandaan komen, wat hun werkervaring is en welke parlementaire instrumenten ze gebruiken.

Na de lunch werd er in deelsessies verder gepraat in themagroepen: een algemene, een over de democratie, een over de rechtsstaat en een over het parlement. Johan Remkes kwam aan het eind van de dag in zijn afsluitende woord met de volgende slotconclusie: "Het systeem heeft de tand des tijds doorstaan. Er zijn echter wel tijdig aanpassingen nodig."