Reacties op de probleemverkenning

De staatscommissie ontving de afgelopen maanden via verschillende kanalen reacties op de in oktober gepubliceerde probleemverkenning.

Uit de reacties blijkt dat wetenschappers, burgers en andere deskundigen de beschrijving van de problemen herkennen en die ook grotendeels onderschrijven. Veel reacties hebben betrekking op de afzonderlijke thema’s die de staatscommissie heeft benoemd. Er zijn ook suggesties gedaan voor thema’s die in de probleemverkenning nog weinig aandacht hebben gekregen zoals burgerschap en democratische vorming. De staatscommissie betrekt alle reacties en suggesties bij het opstellen van de uiteindelijke versie van de probleemverkenning, die onderdeel zal zijn van het eindrapport van de commissie.

Lees de reacties.