Remkes: "We hebben een diplomademocratie"

In een interview met het Financieel Dagblad van 6 mei wordt Johan Remkes gevraagd naar de werkzaamheden van de staatscommissie, en of hij alvast een voorschot kan geven op de uitkomst. Hieronder vindt u een aantal van zijn uitspraken.

Remkes: "We richten ons primair op de gevolgen van een aantal ontwikkelingen, zoals de verschuiving van bevoegdheden naar Europa. Of het feit dat gemeenten regionale samenwerkingsverbanden zijn aangegaan om de nieuwe zorgtaken uit te voeren, waardoor de democratische controle wordt bemoeilijkt. Maar ook het veranderlijke stemgedrag van burgers. We gaan er onder andere over in gesprek met deskundigen en we gaan burgerpanels organiseren."

Wat zijn voor u persoonlijk de meest prangende onderwerpen?

"Het openbaar bestuur is nog totaal niet voorbereid op de digitale wereld waarin het opereert. De overheid heeft een veel te gebrekkige manier om met burgers te communiceren. Crisismanagement bijvoorbeeld ging vroeger via ordentelijke lijnen. Nu dringt het niet-gecheckt, soms met gemanipuleerde informatie, via sociale media de huiskamers binnen. Daar komt de scherpe afkalving van het ledenbestand van politieke partijen nog eens bij, waardoor de politiek met veel minder mensen in de samenleving in contact staat."

Wat is de oplossing?

"Dat is niet zo makkelijk. Een streven moet zijn om meer burgers, beter geïnformeerd aan het democratisch proces mee te laten doen. De politieke cultuur is daarbij een punt van zorg. We hebben een diplomademocratie in Nederland, dus te veel politici uit een selecte groep."

Lees het hele artikel in het FD (mogelijk vraagt het FD om registratie).