Honderden reacties binnengekomen van burgers

De staatscommissie heeft vele honderden reacties van Telegraaflezers ontvangen. Die reacties kwamen binnen op de oproep die De Telegraaf deed aan zijn lezers om mee te denken en ideeën in te sturen over de toekomst van onze democratie. Deze ideeën overhandigde journalist Jorn Jonker van De Telegraaf op 17 februari aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze doorstuurde naar de staatscommissie parlementair stelsel.

©Corné Bastiaansen

Een eerste analyse laat zien dat er veel ideeën bestaan over hoe het parlementair stelsel verbeterd kan worden. De ideeën gaan onder meer over de aanpassing van het kiesstelsel, het tweekamerstelsel, het invoeren van een kiesdrempel, meer referenda, zetelroof aanpakken en wachtgeld van politici aanpakken. Ook denkt men onder meer aan de herinvoering van de stemplicht, een gekozen minister-president, de sociale dienstplicht, tweejaarlijkse verkiezingen, gemeentelijke schaalverkleining, en versterking van de openbaarheid van bestuur.

Een zekere populariteit genieten ook het nationale kabinet en het zakenkabinet. Anderen willen meer ondernemers in de politiek. Een enkeling is juist tegen referenda, sommigen willen de beide kamers van de Staten-Generaal verkleinen (doorgaans naar een omvang van 100 respectievelijk 50 leden), en er zijn ook een paar voorstanders die de Tweede Kamer willen vergroten. Opvallend veel inzenders blijken voorstander van vermindering van het aantal politieke partijen.

Deze opbrengst zal worden betrokken bij het werk van de staatscommissie.