Staatscommissie parlementair stelsel geïnstalleerd

De staatscommissie parlementair stelsel is op maandag 13 februari officieel geïnstalleerd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijeenkomst vond plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, wordt voorzitter van de staatscommissie.

De staatscommissie krijgt de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. Minister Plasterk is na overleg met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer tot het voorstel gekomen.

Johan Remkes, voorzitter van de staatscommissie, is commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorheen minister, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen, De overige leden zijn vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden.

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie zal eind 2018 advies uitbrengen.