De regering heeft op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. De staatscommissie heeft de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt, en of dit toekomstbestendig is. Wanneer de staatscommissie vaststelt dat veranderingen nodig zijn, kan zij daarvoor aanbevelingen doen. De staatscommissie zal eind 2018 advies uitbrengen.